10%

Zniżki

Na wszystko!

Wpisz kod:

Winter2020

Na stronie www.hurtowniazoe.pl przykładamy szczególną uwagę do ochrony prywatności i bezpieczeństwa naszych użytkowników. Wchodząc na naszą stronę i korzystając z naszych usług akceptujesz tę Politykę Prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji w sposób opisany poniżej.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych

Zapewniamy, że wszystkie informacje będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, nie będą przekazywane, wynajmowane żadnym podmiotom trzecim. Jednak w ściśle określonych okolicznościach Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom trzecim, dlatego prosimy o zapoznanie się z zasadami Polityki Ochrony Prywatności.

Uzyskane informacje będą wykorzystane między innymi do:

  • przeprowadzenia transakcji online
  • ochrony przed oszustwem
  • ochrony przed nieautoryzowanym użyciem sklepu www.hurtowniazoe.pl oraz usług świadczonych przez firmę zapewnienia jak najlepszej indywidualnej obsługi klienta
  • informowania o statusie zamówienia
  • podnoszenia jakości obsługi klienta
  • ulepszania naszych produktów i usług
  • przekazywania innych informacji na temat złożonego zamówienia.

Twoje dane mogą być przez nas ujawnione w dobrej wierze kiedy wymaga tego prawo, ustawa, nakaz urzędowy lub sądowy lub jeśli ujawnienie posiadanej informacji jest konieczne lub wymagane do zarządzania witryną www, realizacji złożonych zamówień, ochrony praw www.hurtowniazoe.pl, jego właścicieli, pracowników, klientów i innych osób bezpośrednio z firmą związanych.

W przypadku sprzedaży, połączenia, transferu całości lub części www.hurtowniazoe.pl na rzecz podmiotu trzeciego, nasza baza danych również zostanie przekazana. Jednakże użycie informacji zawartych w tej bazie będzie również obwarowane przepisami Polityki Ochrony Prywatności.

Administratorem danych osobowych jest firma Hurtownia Kosmetyczna ZOE, Wolności 8, 37-400 Nisko, NIP: PL 602 013 993. Państwa adres e- mail i ewentualne dane typu (imię, nazwisko, nazwa firmy, nr telefonu) zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w związku z założeniem konta bądź złożeniem zamówienia na naszej witrynie www.hurtowniazoe.pl.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży (brak możliwości realizacji wysyłki). Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy sprzedaży, tj. realizacji zamówienia, komunikacji związanej z realizacją zamówienia. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Konta podali Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pole w formularzu), to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Państwa dane mogą być przetwarzane w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy EATSECT „DABROS”   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym. m. in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy EATSECT „DABROS”   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania.

Dane osobowe są przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji świadczenia. Podmiot realizujący zamówienie jest wybierany przez Państwa w czasie składania zamówienia.

Dane nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Dane osobowe w przypadku złożenia zamówienia będą przechowywane w naszym systemie przez okres 3 lat od daty zamówienia. Dalsze przetwarzanie danych osobowych po upływie wspomnianego okresu jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawnych. Dane podane przy rejestracji konta będą przechowywane do czasu deaktywacji konta. W celu deaktywacji należy skontaktować się z Administratorem.

Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz żądania sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych danych.
W razie zakwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych możecie Państwo domagać się ograniczenia ich przetwarzania – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie prawidłowości tych danych. Gdy dane nie będą już potrzebne w celach w jakich zostały zebrane lub były przetwarzane, możecie Państwo żądać ich usunięcia, albo ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, możecie Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia.

W zakresie w jakim Państwa dane przetwarzane będą na podstawie przesłanki prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub podmiotów trzecich, przysługiwać będzie Państwu w dowolnym momencie prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania Państwa danych osobowych .

Przysługuje Państwu także prawo do otrzymania zestawu dostarczonych przez Państwa danych osobowych w wersji elektronicznej w celu przesłania ich innemu administratorowi danych, w tym żądania by zostały one przez Hurtownia Kosmetyczna ZOE, Wolności 8, 37-400 Nisko, NIP: PL 602 013 993, bezpośrednio przesłane innemu administratorowi.

Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać kontaktując się z Administatorem drogą elektroniczną na adres: krzysztof.zoe@gmail.com

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych naruszać będzie przepisy RODO, przysługiwać będzie Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo

Używając witryn internetowych zarówno naszej jak i innych zawsze upewnij się, że nikt nie uzyska dostępu do Twoich haseł. Kiedy sesja jest zakończona bezpiecznie jest zamknąć wszystkie okna.

Jak większość stron internetowych nasza strona używa cookies – celem podnoszenia jakości naszych usług. Pliki cookies to małe pliki wysyłane do komputera Użytkownika w momencie wejścia na naszą stronę. Cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika. Cookies rozpoznają tylko komputer a nie konkretnego Użytkownika.

Dane zbierane przez nas mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, wysokości sprzedaży oraz innych analiz umożliwiających identyfikację trendów, uzupełniania oferty oraz ulepszania usług przez nas świadczonych. Użytkownicy, których dane zostaną użyte pozostaną anonimowi a informacje wygenerowane na ich podstawie nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Wchodząc na naszą stronę i korzystając z usług przez nas oferowanych wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji w sposób opisany powyżej.

Jeśli Polityka Prywatności ulegnie zmianom lub poprawkom zostaną one umieszczone na tej stronie do publicznej wiadomości.

Zapoznanie się ze zmianami leży w obowiązku Użytkownika. W razie pytań na temat powyższej Polityki Prywatności prosimy o kontakt.

Hurtownia Kosmetyczna ZOE
Wolności 8
37-400 Nisko
NIP: PL 602 013 9939

Main Menu