10%

Zniżki

Na wszystko!

Wpisz kod:

Winter2020

REKLAMACJE

Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej krzysztof.zoe@gmail.com
Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej klienta, numer zamówienia,
wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Eatsect ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 

Main Menu